• TopImage
  • TopImage
  • TopImage
  • TopImage

PRAVILA

“DOJO KUN”

Stariji JKA instruktori su razvili DOJO KUN (pravila u DOJO) koja svi JKA učenici treba da zapamte. Na početku svakog treninga u DOJO-u, učenici kleče u SEIZA stavu i glasno ponavljaju ovih 5 pravila. Ovaj proces podsjeća učenika na ispravan stav i um čija je svrha da se primjenjuje u samom DOJO-u i van njega.
1. JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO
TRAŽI SAVRŠENSTVO LIČNOSTI
2. MAKOTO NI MICHI O MAMORU KOTO
BUDI ISKREN
3. DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
ULOŽI MAKSIMALAN TRUD U SVE ŠTO RADIŠ
4. REIGI O OMONZURU KOTO
POŠTUJ DRUGE
5. KEKKI NO YUU O IMASHIMURU KOTO
RAZVIJAJ SAMOKONTROLU