• TopImage
  • TopImage
  • TopImage
  • TopImage

JKA

FILOZOFIJA

“BALANS”

          U JKA savezima se fokusiramo na izvođenju pravilnih formi i balansa svake KIHON (tehnike).  Kroz detaljan trening JKA instruktori su naučno analizirali svaki pojedinacan pokretu svakoj kati i razvili širok spektar tehnika (KIHON).  Koristeći ove posebne tehnike (KIHON), usavršili smo KATE da budu što više upotrebljive u borbi (KUMITE).  Takođe, iskustva akumulirana kroz KUMITE nam omogućava da dalje usavršavamo KIHON i KATE.  Na ovaj način KUMITE, KIHON i KATA stvaraju nerazdvojno trojstvo JKA KARATE-a.  Kroz neprestano ponavljanje tehnika, vaše tijelo nauči da se kreće lako i prirodno a um postaje rasterećen .  JKA KARATE je put do balansa.  

“UM”

          Karate nije igra za poene, težinske kategorije ili edmonstracije sa kojima ćete očarati publiku.  Karate je borilačka umjetnost koja nas uči da budemo smireni, ali ako je konflikt neizbježan, istinski KARATE nas uči da protivnika stavimo pod kontrolu jednim udracem.  Takva reakcija zahtjeva snagu, brzinu, fokus i kontrolu.  Ove fizičke vrline su samo dio vježbi i one su samo sredstvo za putovanje ali ne čine put (DO).  Istinski KARATE se bazira na BUSHIDO.  U istinskim KARATE-u tijelo, um i duh-kompletna osoba-se morajurazvijati istovremeno.  Kroz KIHON, KUMITE i KATA-u mi učimo da kontrolišemo naše pokrete, ali još važnije, mi učimo samokontrolu.  Možemo da izvodimo tehnike bez razmišljanja i ostanemo fokusirani bez usmjeravanja koncentracije nabilo koju stvar.  U biti, tijelo zapamti kako da se kreće, a um pamti kako da ostane smiren. 
          Ova hramonija tijela u uma je jako moćna, čak i najveća fizička snaga se ne može porediti sa snagom koju stvara jedinstvo uma i tijela.  Rezlutat istinskog KARATE-a je prirodna instinktivna reakcija, a samopouzdanje, otvorenost i smirenost su jedino mogući kroz savršeno jedinstvo uma i tijela.  Ovo je srž ZEN učenja koji je osnova BUSHIDO-a, a sa tim i osnova JKA KARATE filozofije.